Head-nya-hemsidan-3.png

Verksamhetsberättelse för

Göteborg Classic Jazz 2016

 

Föreningen hade i slutet av december 2016 c:a 550 medlemmar. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och bestått av:

     Per Ekander ordförande, Bo Johnson vice ordförande, Bo Alftenius kassör (avgick på egen begäran 25 augusti), Tom Hård af Segerstad redaktör för Jazzbladet samt Margo Smulders, Birgit Gustafson och Klas Wirdemo ledamöter samt Barbro Mellgren som suppleant.

 

Summering av föreningens evenemang 2016        

     Publiktillströmning och lönsamhet vid våra evenemang på s/s Marieholm under vår och höst var tillfredsställande.

     Sommarens jazzkvällar i Kulturförvaltningens regi på Villa Belparc var välbesökta.

     Föreningsband spelade också under Kulturkalaset på Avenyn och Kungstorget.

     Vårt mångåriga samarbete med Stena Line fortsatte med jazzkryssningar till både Frederikshavn och Kiel - det senare en gammal tradition som återuppstod.

     De stora kryssningsfartygen som anlöpt Göteborg blev välkomnade av jazz från våra föreningsband, något som uppskattats mycket av de resande ombord.

     Ett antal spelningar på seniorboenden genomfördes.

     Jazzbladet utkom som vanligt med fyra nummer. Efter att ha producerat hela 30 nummer avgick Bo Alftenius som redaktör och efterträddes av Tom Hård af Segerstad med mångårig erfarenhet som journalist och reklamman.

     Föreningens största evenemang, Göteborg Classic Jazz Festival, blev även 2016 mycket uppskattat med ett slagkraftigt program och kända dragplåster från både Sverige och utlandet. Cirka 900 besökare löste entré, men eftersom vi budgeterat med 1200 uppstod en viss förlust. Den täcktes dock av innestående medel. Om det blir en ny festival 2017 återstår att se, i så fall förmodligen nedbantad och på annan plats.

     Summa summarum: S/S Marieholm 14 spelningar. Villa Belparc 10. Stena Fredrikshamn 7. Stena Kiel 3 resor/6 spelningar. Göteborgs hamn 10. Gbg Classic Jazz Festival 20 + öppen scen. Plus några spelningar på Kulturkalaset, Hotel Eggers uteveranda och seniorboenden.

 

Till styrelsens uppdrag hör:

     Arbeta för att leverera enligt medlemmarnas önskemål och förväntningar.

     Skapa evenemang för föreningens medlemmar och orkestrar.

     Välja och boka band till dessa spelningar.

     Anlita funktionärer som ska sitta i kassan med mera på evenemangen.

     Organisera Jazz i Hamnen

     Författa ansökningar om kulturbidrag, hålla kontakt med berörda instanser som exempelvis Kultur i Väst..

     Sköta föreningens bokföring, utbetalningar av musikergager etc.

     Planera Classic Jazz Festival med sikte på årligt genomförande.

     Leta nya lokaler och speltillfällen.

     Arbeta med att vidga deltagandet så som politisk korrekthet idag kräver av verksamheter som vår.

     Det innebär bland annat att engagera unga och kvinnliga musiker samt vända oss till barn, nyanlända och andra grupper.

     Producera och distribuera Jazzbladet.

     Arbeta med föryngring av styrelse och föreningsmedlemmar, eftersom omvärlden

     tycks se det som ett minus att många av oss är så kallade seniorer.

 

Göteborg 170125

Styrelsen