Head-nya-hemsidan-3.png

Kallelse till årsmöte i

Föreningen Classic Jazz Göteborg

 

Härmed kallas till ordinarie årsmöte i föreningen Classic Jazz Göteborg tisdagen 14 februari 2017 kl 17.00 på Bellmans Salonger, Bellmansgatan 9, 2 vån./hiss.

Föreslagen dagordning:

 

 1.    Val av mötets ordförande

 2.    Val av mötessekreterare och  justeringsmän

 3.    Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 4.    Fastställelse av dagordning

 5.    Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse

 6.    Revisionsberättelse för 2016

 7.    Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.

 8.    Valberedningens förslag till styrelseledamöter för 2018

 9.    Val av ny styrelse/styrelseledamöter

10.   Val av revisorer

11.   Val av tre personer i valberedning

12.   Fastställande av årsavgift för 2017

13.   Övriga frågor

14.   Mötets avslutning

 

Den som vill ta upp ett ärende under Övriga frågor ombeds anmäla detta per mail till info@classjazz.se eller per post till styrelsens ordförande

Per Ekander

Terrassgatan 13

411 33 Göteborg.

 

Medlemmar som kommer på årsmötet bjuder vi på ett glas öl eller vin med tilltugg och entrén på 100 kr till jazzklubben kl. 19.00.

Tacksamma för anmälan att ni kommer till info@classjazz.se

 

Välkomna!

Styrelsen